Čo je to urogynekológia a kedy je potrebné ju vyhľadať?

Ak sa pohrávate s myšlienkou, že urogynekológia je odbor gynekológie, máte vo všeobecnosti a z časti pravdu. Ide však o nadstavbový odbor gynekológie, ktorý rieši problémy s inkontinenciou, čo zjednodušene povedané znamená únik moču. Ak máte takýto problém, kontaktujte ambulanciu urogynekológia Bratislava a začnite tento problém riešiť. Ide o prvý krok, ktorý je potrebné urobiť, kde váš gynekológ bude problém analyzovať a následne podnikne ďalšie kroky k zmierneniu alebo vyliečeniu vášho problému.

Čo je to inkontinencia?

Urogynekológia Bratislava je tu pre vás
Návšteva urogynekológie v Bratislave

Ako sme už písali v úvode tohto článku, zjednodušene ide o únik moču, ktorý môže vznikať vo všeobecnosti v dvoch prípadoch, prípadnou kombináciou týchto prípadoch. Prvým prípadom je únik moču napríklad pri fyzickej námahe, napríklad keď niečo ťažké zodvihnete, alebo keď zakašlete, prípadne keď sa schuti smejete. Tento typ môžeme nazvať stresová inkontinencia. Druhým typom je urgentná inkontinencia, kde môže dochádzať k silnému pocitu močenia, kde nestíhate dobiehať na toaletu. Akým typom inkontinencie trpíte, vám dokáže zistiť a povedať urogynekológia bratislava. Potom sa problém komplexne rieši aj s inými odbornými ambulanciami, podľa toho kde je hlavný dôvod vzniku úniku moču.

Nikdy nezabúdajte, že ..

Mať kvalitného gynekológa, ktorý vám pod jednou strechou dokáže vybaviť veľmi veľa vyšetrení, a teda je napríklad aj pôrodníkom, takisto ponúka oblasť urogynekológia bratislava, je nesmiernou výhodou, pretože dostanete komplexný balík služieb pod jednou strechou, ale hlavne od jednej osoby, ktorej dôverujete a nemáte z nej strach. Vybrať si kvalitného gynekológa je teda veľmi dôležité. Ako sme už naznačili, kvalitný gynekológ je taký, ktorý vás nemusí poslať cez pol mesta napríklad na SONO, pretože on ho má vo svojej ambulancii, ďalej kvalitný gynekológ je taký, ktorý sa s vami dokáže otvorene porozprávať, otvorene vám vysvetliť aký proces liečby vás čaká, ale hlavne taký, u ktorého sa cítite príjemne, dôverujete mu a teda sa mu dokážete zveriť s každým problémom, ktorý vás trápi. V prípade, že máte záujem o kvalitného pôrodníka, gynekológa, urogynekológa, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.womancare.eu/, kde nájdete kvalitné gynekologické služby pod jednou strechou.