Rekonštrukcia strechy, bezpečie nad vašou hlavou

Súčasťou každej nehnuteľnosti je strecha. Jej hlavnou funkciou je chrániť nehnuteľnosť pred poveternostnými podmienkami. Na trhu so stavebným materiálom už môžeme nájsť rozličné druhy strešných systémov. Súvisiaci obrázokKaždý strešný systém je výnimočný a rozdielne sú v materiáloch, z akých boli vyrobené. Rozdielnosť materiálov má však za následok to, že pri výbere správnej strešnej krytiny pre našu nehnuteľnosť musíme dobre zvážiť to, či je materiál odolný voči nasiakavosti, mrazu, vetru a slnečnému žiareniu. Po určitom čase je úplne bežné, že strecha už nespĺňa jej hlavnú funkciu, preto majitelia nehnuteľností nemajú na výber a musia pristúpiť k rekonštrukcii strechy. Rekonštrukcia strechy má viacero prínosov:

 • starý, opotrebovaný materiál je nahradený novým,
 • majiteľ nehnuteľnosti získa dodatočné priestory,
 • vďaka výmene strechy už nedochádza ku jej zatekaniu, prenikaniu zvukov z vonkajšieho priestoru či slabej izolácii v chladnejších obdobiach,
 • v starej strešnej krytine mohli byť jej vady skryté a majiteľ nehnuteľnosti o nich nemusel tušiť, odstránením starej strechy sa ich objaveniu vyhol úplne,
 • posledným, najväčším prínosom je to, že s novou strechou je pohľad na nehnuteľnosť oveľa príjemnejší a nová strecha stavbe zaručí to, že vyzerá mladšie a modernejšie.

Ak sa už rozhodnete pre rekonštrukciu strechy, všetky kroky by mali dôkladne naplánované a dodržané. Pri výbere novej strechy treba zvážiť viacero faktorov, medzi ktoré patrí najmä:

 • tradícia, spoľahlivosť a skúsenosti: na rekonštrukciu strechy si vyberte firmu, ktorá je rokmi preverená a zákazníci sú s ňou spokojní,
 • hmotnosť strešného systému: nová strecha by mala čo najmenej zaťažovať krov,
 • doprava zadarmo: veľa stavebných firiem realizuje dovoz novej strechy (strešnej krytiny a jej komponentov) zadarmo, čo novému majiteľovi ušetrí čas a ďalšie výdavky,
 • ponuka: vyberte si takého výrobcu, ktorý ponúka nielen strešnú krytinu, ale aj celkové strešné vybavenie (doplnky, komponenty),
 • pozáručný servis: ak je strecha kvalitná, spoločnosti dokážu na ňu poskytnúť záruku aj niekoľko desiatok rokov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt oprava strechyBežne sa stáva, že prerábanie strechy majiteľ stavby neohlási príslušným úradom či neupozorní svojich okolitých susedov. Je to na vás. Pre udržanie dobrých medziľudských vzťahov je však odporúčané túto činnosť ohlásiť aspoň susedom v bezprostrednej blízkosti, aby sa pripravili na hluk a neporiadok, ktorý pri jej realizácii bežne vzniká. V prípade, ak nie je narušená statika nehnuteľnosti, nezateká do nej alebo sa majiteľ rozhodne, že nebude vykonávať významné zmeny v podkroví strechy, trvá rekonštrukcia strechy približne od 5-7 dní.

Tento krok je veľmi náročný, nielen čo sa týka finančného zabezpečenia, ale aj samotná realizácia stojí kopec vynaloženej energie. Preto vašou energiou zbytočne neplytvajte a už od začiatku skúste vyhľadať odborníka, ktorý vám s realizáciou výmeny strechy napomôže a ušetrí vám čas a často krát aj nejednu vrásku na čele.

Dosiahnite lepšie pozície- obsahový marketing

Marketing (ktorý nájdeme prakticky všade okolo nás) je široko rozsiahla problematika, ktorou sa zaoberá takmer každá spoločnosť, ktorá sa chce na trhu stať úspešnou. V súčasnom marketingovom svete sú už zaužívané rozličné marketingové stratégie a taktiky, pomocou ktorých sa spoločnosti snažia presvedčiť zákazníkov ku kúpe produktov ich spoločnosti. Čoraz populárnejšou sa stáva stratégia, ktorej podstatu tvorí tvorenie obsahu. Tento nástroj sa nazýva obsahový marketing (z anglického názvu content marketing). Aj keď sa v marketingovom svete používa len niekoľko rokov, jeho počiatky siahajú do hlbšej minulosti. Jednou z prvých spoločností ktorá content marketing pri svojej podnikateľskej činnosti použila bola spoločnosť Michellin, neskôr sa ku nej pridali viaceré spoločnosti.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obsahovy marketing

Z hľadiska času predstavuje stratégia používania content marketingu činnosť dlhodobejšiu. Ak sa chce stať spoločnosť úspešnou, kvalitný obsah musí pre zákazníka tvoriť niekoľko rokov (často krát dokonca aj niekoľko desiatok rokov).

Používanie internetu zvýšilo životný štandard človeka vo viacerých oblastiach. Rovnako internet pozitívne ovplyvnil aj používanie content marketingu. Vďaka internetu je možné tvoriť obsah prakticky kdekoľvek a akokoľvek. Obsah je tvorený najmä na sociálnych sieťach, na blogoch jednotlivých spoločností, vo videách, v e-bookoch vydávanými firmami či prostredníctvom propagácie riešenej problematiky pomocou profesionálov v tejto oblasti.

Ako však funguje content marketing v bežnej praxi? Content marketing je možné ilustrovať na príklade kozmetickej spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou kozmetických prípravkov a líčidiel. Daná spoločnosť propaguje svoje výrobky najmä ženám, snaží sa vyzdvihnúť ich kvalitu a to, že sú v niečom špeciálne. V ženskom publiku to vyvolá túžbu daný produkt (napríklad rúž alebo maskaru) vlastniť. Okrem toho, že táto kozmetická spoločnosť má vytvorenú webovú stránku, na ktorej ženy nájdu všetky potrebné informácie o produktoch, spoločnosť na nej rovnako odpovedá aj na všetky kladené otázky, môže ako bonus vytvoriť kurz líčenia s profesionálnou vizážistkou. Na tomto kurze si ženy budú môcť jednotlivé produkty vyskúšať zadarmo. Rovnako budú odprezentované profesionálnou vizážistkou, ktorá sa danej problematike naozaj rozumie. A ako bonus, ženy ktoré tento kurz líčenia absolvovali, budú mať pocit že dostali od tejto spoločnosti niečo naviac, vďaka čomu sa im s danou spoločnosťou bude spájať pozitívna skúsenosť a budú preferovať výrobky predávané touto spoločnosťou.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obsahovy marketing

Content marketing je rozsiahla problematika, ktorej sa v posledných rokoch začína venovať čoraz väčšia pozornosť, a to z jednoduchého dôvodu. Content marketing je jednoduchý a nízkonákladový nástroj, pomocou ktorého môžu spoločnosti dosiahnuť naozaj výborné predajné výsledky. A zabezpečiť predajnosť svojich výrobkov a maximalizovať zisk je cieľom takmer každej spoločnosti, ktorá sa chce stať úspešnou, čo je vlastne hlavným podnikateľským zámerom každej firmy.

Plynové kotle, najlepšia cesta za teplom

S plynovým kotlom sa už stretol takmer každý z nás. Plynové kotle sú jedným z najrozšírenejších zariadení, pomocou ktorých domácnosti získavajú teplú úžitkovú vodu alebo vykurujú svoje domácnosti. Koncentrácia ich výskytu je hlavne v oblastiach, kde je zmena ročného obdobia naozaj hmatateľná. Nájdeme ich na dedinách, ale i v mestách. Plynové kotle v domácnostiach začínajú fungovať s príchodom vykurovacej sezóny, ktorá začína približne v októbri. Fungujú prakticky neustále až do jej skončenia, ktoré býva zväčša v apríli.

Súvisiaci obrázok

Jednotlivé domácnosti sa pri výbere druhu vykurovania rozhodujú na základe parametrov vykurovacích zariadení. Ak sa rozhodnú vykurovať pomocou zemného plynu, najčastejšie siahajú po plynových kotloch. Avšak na to, aby vôbec mohli začať vykurovať pomocou plynu, musí byť domácnosti k dispozícii plynový rozvod a plyn musí byť do domácnosti dodávaný v pravidelných intervaloch. Zákazníci kladú veľký dôraz aj na znižovanie finančných prostriedkov, ktoré budú pri vykurovaní domu vynaložené. Možno ich rozdeliť do dvoch skupín – výdavky spojené s obstaraním zariadenia a výdavky, ktoré vznikajú počas samotného vykurovania domácnosti. Okrem ceny sa však prihliada aj na to, do akej miery je plynový kotol výkonný.

Aj keď plynové kotle slúžia väčšinou na vykurovanie domácností a získavanie teplej vody, nie všetky kotle to umožňujú. Podľa toho, ako prebieha ohrev teplej úžitkovej vody, možno kotle rozdeliť na nasledovné skupiny:

 • skupina plynových kotlov, ktoré sú určené len na vykurovanie a ohrev teplej vody v nich neprebieha,
 • kombinované plynové kotle v ktorých dochádza ku prietokovému ohrevu teplej úžitkovej vody,
 • skupina plynových kotlov, ktorá je určená na akumuláciu teplej úžitkovej vody, ktoré môžu buď disponovať vstavaným zásobníkom určeným na ohrev teplej úžitkovej vody alebo je k nim možné pripojiť externý zásobník na ohrev vody.

V minulosti sme na trhu našli len klasické plynové kotle. V súčasnosti nájdeme už aj kotle, ktoré boli vyvinuté so zámerom šetrenia životného prostredia. Touto alternatívou sú kondenzačné plynové kotle. Ich rozdiel oproti klasickým kotlom spočíva v ich fungovaní na princípe kondenzácie. Teplo, ktoré uniká pri činnosti plynového kotla sa vo vykurovacom zariadení opätovne využíva. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt plynove kotle viessmannPri procese vykurovania vznikajú dve základné zložky, ktorými sú spaliny a vodná para. Spaliny však nie sú odvádzané do komína ale vďaka procesu kondenzácie sa dajú použiť na predohrev teplej úžitkovej vody. Aj keď plynové kotle kondenzačné sú považované za najekologickejšie zariadenie vykurovania domácností zemným plynom, ešte stále však nie sú vhodné pre všetky domácnosti. To však nemení na veci to, že môžeme siahnúť aj po ich zastaralejšej alternatíve, ktorou sú klasické plynové kotle. Aj ich výroba sa vydala na ekologickejšiu cestu a na trhu už dostaneme oveľa efektívnejšie zariadenia než v minulosti.

Bolesti kĺbov, strašiak každého veku

Už len samotný názov bolesť kĺbov znie sám o sebe hrôzostrašne. Ako strašne však musí trpieť ten, ktorého táto bolesť trápi? Človek tomu druhému len ťažko uverí, pokiaľ bolesť kĺbov nepocíti aj na vlastnej koži. V minulosti toto ochorenie postihovalo oveľa menej mladých ľudí, ako je to v súčasnosti. Zlá životospráva, stres a uponáhľaný životný štýl má dopad už aj na mladšiu generáciu. Počet mladých ľudí, ktorých bolesti kĺbov postihujú, z roka na rok rastie čoraz viac. Známy je aj fakt, že bolesti kĺbov sa častejšie objavia v zimných mesiacoch. Chladnejšie počasie a nízke teploty sú často krát spúšťačom tohto ochorenia. Bolesti kĺbov sa vo všeobecnosti zaraďujú do problémov týkajúcich sa pohybovej sústavy. Pohybová sústava je jedna z najdôležitejších častí ľudského tela, vďaka ktorej je nám umožnené sa pohybovať. Skladá sa z viacerých častí, pričom všetky časti sú vzájomne poprepájané a ak niečo nefunguje tak ako má, vyústi to až do bolesti kĺbov.

Súvisiaci obrázok

Príčiny vzniku bolesti klbov majú rozličný pôvod. Ak niekoho začne bolesť trápiť po fyzickej námahe (priveľa tancu na rodinných oslavách či príliš dlhé hranie futbalu s našimi kamarátmi), ide o akútnu bolesť kĺbov. Ak ste však veľký tenisový nadšenec, namiesto vysedávania po baroch uprednostníte aktívne hranie tenisu a bolesť v kolene vás trápi pri každom zápase, treba zbystriť pozornosť. Jedná sa už o chronickú bolesť kĺbov, čo nie je žiadna sranda. Na vznik bolesti kĺbov má dopad aj to, či človeka postihne nejaké ochorenie. Bolesti kĺbov sa môžu objaviť aj pri klasickej chrípke či prechladnutí. Môže však nastať aj taká situácia, že vám lekár predpíše lieky, po ktorých vás z ničoho nič kĺby rozbolia. Netreba sa však zľaknúť, ide len o chvíľkový stav, preto sa snažte lieky vysadiť čím skôr. Uľaví sa vám.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bolesti klbov

Bolesti kĺbov sa v lekárskej praxi delia na dve základné skupiny, prvou z nich je artróza, kedy ide o celkovú degeneráciu kĺbu. Kĺbovej artróze sa však dá vyhnúť správnym používaním pohybového ústrojenstva. Pri takejto bolesti kĺbov sa jedná o opotrebenie kĺbovej chrupky. Oveľa horší prípad je ten, ak vás postihne artritída. Artritída vzniká vtedy, ak v kĺbe vznikol zápal.

Ak človek pociťuje bolesť (nielen v prípade bolesti kĺbov), automaticky siahne po liekoch, ktoré by mali zmierniť priebeh ochorenia a aspoň čiastočne bolesť potlačiť. Prevencia pred týmto ochorením však spočíva v  správnej životospráve a aktívnom životnom štýle. Snažte sa preto do svojho jedálnička zaradiť potraviny, ktoré sú bohaté na vitamíny C a E. Rovnako vám môžu pomôcť aj omega-3 mastné kyseliny, ktoré nájdeme vo viacerých pokrmoch, ktoré konzumujeme takmer dennodenne.