Čo je zváranie a na čo sa používajú zváracie elektródy?

Zváranie je odborná činnosť, pri ktorej dochádza k spojeniu dvoch materiálov prostredníctvom roztavenia, zliatia a následného ochladenia. Poznáme dva základné druhy zvárania. Pri prvom type dochádza ku zváraniu tavnými spojmi. Toto zváranie je bez vynaloženej sily. Druhým typom zvárania je tlakové zváranie, ktoré je nazývané tiež spájanie dvoch materiálov s vynaloženou silou. Najznámejším typom zvárania je elektrické oblúkové zváranie. Pri ňom sa na spojenie dvoch materiálov využívajú zváracie elektródy. Poďme sa spolu pozrieť na to, čo zváracie elektródy vlastne sú.

Čo sú to zváracie elektródy?

Elektród vo všeobecnosti je v podstate časť vodiča, prostredníctvom ktorého je privádzaný elektrický prúd do určitej elektrickej sústavy. Zváracie elektródy sú pevné neohybné drôty alebo tyčky, ktoré sa skladajú z jadra a obalu. Jadro elektródu je vyrobené z určitého kovu. Materiál obalu zváracej elektródy má vplyv na horenie elektrického oblúku a tiež zabraňuje oxidácii. Používajú sa najmä na elektrické oblúkové zváranie. Je to finančne nenáročný druh zvárania, preto je naozaj obľúbený. Medzi najčastejšie používané zváracie elektródy patria rutilové elektródy, ktoré sú na obale označené písmenom R. Rutilové zváracie elektródy sa využívajú najmä na zváranie krátkych spojov, tzv. zvarov. Ich používanie sa neodporúča pri zváraní hrubých plechov, naopak sú vhodné na tie tenké. Druhým typom zváracích elektród sú bázické zváracie elektródy. Tieto elektródy sa vyznačujú nízkym obsahom vodíka. Pri zváraní preto dochádza k nižšiemu riziku trhlín oproti rutilovým elektródam. Sú vhodné na zváranie väčších a dlhších spojov a tiež aj hrubších plechov. Ak sa chystáte zvárať, je potrebné dôkladne premyslieť či zvolíte rutilové alebo bázické elektródy. Záleží najmä od hrúbky a dĺžky materiálu, ktorý chcete spojiť.

Na čo všetko môžeme použiť zváracie elektródy?

Na trhu môžeme v súčasnosti nájsť elektródy na zváranie ocele, nerezu, liatinu, hliník, niklovú zliatinu, meď, ale aj elektródy na oddelenie a opracovanie materiálu. Záleží už len na vás, čo chcete zvárať. Pri zváraní určite nezabudnite dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti pri zváraní. Je to nebezpečná činnosť, pri ktorej sa môžete zraniť.

Chystáte sa zvárať a rozmýšľate aké zváracie elektródy budú pre vás tie najlepšie? Získajte cenné rady od skutočných odborníkov v oblasti zvárania a kliknite na stránku www.interweld.sk. Vyberte si z veľkého množstva zváracích elektród či iného zváracieho materiálu za skvelé ceny. Zváranie nebolo nikdy jednoduchšie!