Daňové priznanie Bratislava podané včas a riadne

Každý rok, po ukončení kalendárneho roka rieši množstvo daňovníkov povinnosť podať daňové priznanie. Podanie daňového priznania je nutnosťou, ktorá nemusí byť každému príjemná, pretože nie každý sa v daniach vyzná. Na podanie dobre vypísaného daňového priznania by sme mali ovládať danú problematiku.  Podať danove priznanie Bratislava musia nielen podnikatelia, živnostníci, umelci ale aj niektorí študenti, dôchodcovia alebo zamestnanci.

Dokedy musíme podať daňové priznanie?

Danove priznanie Bratislava a jeho súčasti
Prílohy k daňovému priznaniu v Bratislave

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie daného roku je daňovník povinný podať do 31.marca. Do tohto dátumu je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Nakoľko sa už druhý rok nachádzame v komplikovanej situácii v dôsledku pretrvávajúcej pandémie, je vhodné uprednostniť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie?

Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorého príjmy presiahli 50 % sumy z nezdaniteľnej čiastky dane v danom zdaňovacom období. Výška nezdaniteľnej sumy dane závisí od výšky životného minima. Pre rok 2021 je určená hranica v sume 2255,72 EUR. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník ktorého príjmy zo závislej činnosti zo zamestnania presiahli sumu 2255,72 EUR.  Taktiež majú túto povinnosť aj daňovníci, ktorých príjem plynie od zamestnávateľa ktorý nie je platiteľom dane ďalej daňovníci, ktorí mali zdaniteľný príjem u viacerých zamestnávateľov, pričom požiadali o vykonanie ročného zúčtovania jedného z nich ale nepredložili mu potvrdenia o príjmov od všetkých zamestnávateľov. Podľa druhu dosiahnutých príjmov podávajú fyzické osoby daňové priznanie na dvoch typoch tlačív: Typ A je určený pre fyzické osoby ktoré dosiahli príjmy iba zo závislej činnosti a Typ B je určený pre fyzické osoby, ktoré dosiahli aj iné príjmy. Vzory tlačív sú uvedené na stránke Ministerstva financií alebo na portáli finančnej správy. Ak si neviete dať rady s podaním daňového priznania, obráťte sa na odborníkov na https://www.easystart.sk ,  ktorí za Vás radi a spoľahlivo zariadia všetky administratívne a právne záležitosti.