Ochorenie karpálneho tunela trápi čoraz viac ľudí

V súčasnosti sa toto ochorenie vyskytuje čoraz častejšie. V prvotných začiatkoch mu mnohí neprikladajú príliš vysoký význam a jeho sprievodné znaky si nik neuvedomuje. Avšak, je potrebného, aby si človek jednotlivé sprievodné znaky a symptómy uvedomoval a začal ich riešiť už na ich začiatku. Karpálny tunel dokáže spôsobiť naozaj nepríjemné ťažkosti, ktoré sťažujú výkon práce a vytvárajú bolesť, ktorá je nepríjemná a dlhodobá. Existuje mnoho sprievodných znakov, ktorými sa karpálny tunel vyznačuje. 

Ochorenie úradníkov…

Karpálny tunel a jeho preliečenie
Následky karpálneho tunelu

Karpálny tunel sa vyskytuje predovšetkým v prípade pracovníkov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami, akými sú napríklad počítače. Práca v kancelárii a s počítačom nie je manuálne náročná práca, ale aj napriek tomu dokáže vytvoriť nepríjemnosti so zdravím s hlavne s hornou končatinou. Aj v tomto prípade môžeme hovoriť o chorobe z povolania. Karpálny tunel dokáže však vytvoriť bolesti chrbtice, čo je spojené s nesprávnym sedením, nesprávnou stoličkou a celkovým sedením za stolom, spojeným s prácou s počítačom. 

 

Prejavy a príznaky tohto ochorenia…

Karpálny tunel so sebou nosí niekoľko sprievodných znakov a príznakov, ktoré môžu byť v mnohých prípadoch naozaj nepríjemné. Najčastejšími príznakmi, ktorými je karpálny tunel charakteristický je napríklad mravčenie ruky ruky a článkov prstov, až po celkovú bolesť ruky. Úradník a pracovník, ktorý pracuje predovšetkým rukou a s jemnou motorikou, tieto priznaky naozaj zle znáša a v konečnom dôsledku mu sťažujú celkovú prácu. V tomto prípade je mimoriadne dôležitá ergonómie a správna práca so zobrazovacími jednotkami, akou je napríklad počítač. Dnes existuje množstvo pomôcok, ktoré dokážu tomuto ochoreniu predísť, alebo v prípade ak sa u vás karpálny tunel vyskytuje, tak sa jeho príznaky zmierňujú. Na začiatok je dôležitá stolička, na ktorej človek počas svojej práci sedí. Mala by byť pohodlná a nastavená tak, aby horné končatiny boli vo vhodnej úrovni spolu so stolom. Horné končatiny by nemali byť oproti stolu príliš nízko. V tomto prípade by ste mali dbať nato, aby ruky pri práci s počítačom boli v jednej rovine. K počítaču patrí myš, ktorá slúži na riadenie počítača. V tomto prípade by ste určite mali mať k dispozícii podložku, ktorá bude mať v sebe zabudovaný takzvaný “vankúšik” na zápästie. Takáto pomôcka zabezpečuje to, že zápästie bude vo vhodnej výške a nie v tej istej polohe počas ôsmich hodín. V súčasnosti máme k dispozícii množstvo pomôcok, ktoré sa snažia o to, aby sa karpálny tunel u ľudí nevyskytoval. V prípade záujmu navštívte internetovú stránku https://hippokrates.sk/ , kde je karpálny tunel a jeho príznaky pekne vysvetlený.